Những lưu ý về mã số tự chứng nhận xuất xứ khi thực hiện Hiệp định ATIGA

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa hướng dẫn tra cứu chính sách pháp luật mới.
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa hướng dẫn tra cứu chính sách pháp luật mới. Ảnh: N.Linh

Đây là nội dung Tổng cục Hải quan hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố. Theo đó, về mã số tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên cơ sở dữ liệu tự chứng nhận của ASEAN (ASWC):

Mã quốc gia (Country Code) trong mã số cấp phép (Authorization Code) cho doanh nghiệp tự chứng nhận (Certified Exporter - CE), Điều 2, Phụ lục I, Thông tư số 19/2020/TT-BCT quy định nước xuất thầu phải cập nhật mã CE lên cơ sở dữ liệu của ASEAN.

Theo thống nhất trong ASEAN, mã cấp phép sẽ bao gồm cả mã số quốc gia nước xuất khẩu. Mã quốc gia được hệ thống tự động cập nhập vào trong mã số cấp phép và được thể hiện cùng với mã CE khi khai báo trên chứng từ tự chứng nhận xuất xứ.

Tuy nhiên, trong trường hợp có lỗi khai báo về mã quốc gia thể hiện trên chứng từ thương mại thì sai sót này không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ với điều kiện chứng từ chứng nhận xuất xứ bao gồm các thông tin tối thiểu theo quy định.

Ví dụ: Trên cơ sở dữ liệu mã số của nhà xuất khẩu đủ điều kiện của Singapore được ký hiệu SG123456789. Trên hóa đơn thương mại mã số của nhà xuất khẩu đủ điều kiện từ Singapore chi khai báo mã CE là 123456789.

Trường hợp mã CE không có trong cơ sở dữ liệu CE của ASEAN, để đảm bảo thực hiện đúng cam kết và tạo thuận lợi thương mại, trong trường hợp công chức hải quan kiểm tra không thấy mã CE trên cơ sở dữ liệu CE của ASEAN, cục hải quan các tỉnh, thành phố gửi báo cáo về Tổng cục để tiến hành xác minh với cơ quan có liên quan.source https://haiquanonline.com.vn/nhung-luu-y-ve-ma-so-tu-chung-nhan-xuat-xu-khi-thuc-hien-hiep-dinh-atiga-138682.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF