Chuyển đến nội dung chính

Nợ thuế một doanh nghiệp bị đề nghị phong toả tài khoản

Cảng Cát Lái.
Hàng hoá XNK qua cảng Cát Lái.

Chi cục Hải quan khu chế xuất Linh Trung (Cục Hải quan TPHCM) vừa ban hành Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Tất Thành.

Theo đó, cơ quan Hải quan áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Tất Thành ( khu phố 1, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TPHCM) mở tại Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Sài Gòn để thi hành Thông báo về tiền thuế nợ và tiền chậm nộp số 683/TB-LT ngày 31/5/2011 của Chi cục Hải quan Khu chế xuất Linh Trung.

Lý do bị cưỡng chế, công ty này nợ tiền thuế XNK từ năm 2011 đến nay vẫn chưa thực hiện thanh toán cho nhà nước. Số tiền nợ thuế (trên 46 triệu đồng) của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Tất Thành đã quá hạn cưỡng chế,

Cơ quan Hải quan yêu cầu Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Sài Gòn trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Tất Thành

Trường hợp số tiền trên tài khoản của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Tất Thành nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế thì Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Sài Gòn vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Ngay trong ngày trích nộp tiền vào ngân sách nhà nước, Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Sài Gòn thông báo cho Chi cục Hải quan Khu chế xuất Linh Trungsource https://haiquanonline.com.vn/no-thue-mot-doanh-nghiep-bi-de-nghi-phong-toa-tai-khoan-138843.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử