Chuyển đến nội dung chính

Nộp bổ sung C O đối với mặt hàng khung giá đỡ tấm pin quang điện

Nộp bổ sung C/O đối với mặt hàng khung giá đỡ tấm pin quang điện
CBCC Cục Hải quan Hà Nội thực hiện nghiệp vụ. Ảnh: N.Linh

Theo đó, các đơn vị rà soát và thông báo đến các doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng khung giá đỡ tấm pin quang điện thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu sau đó xác định hàng hóa không thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư thực hiện khai, nộp bổ sung C/O theo quy định.

Thực hiện tiếp nhận nộp bổ sung C/O của doanh nghiệp theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Thực hiện kiểm tra hồ sơ lô hàng nhập khẩu, kiểm tra C/O; trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu sau đó xác định hàng hóa không thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư theo hướng dẫn tại công văn số 5533/TCHQ-TXNK ngày 20/8/2020, nếu doanh nghiệp nộp bổ sung C/O trong thời hạn còn hiệu lực của C/O thì xem xét áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định.

Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc của một số doanh nghiệp liên quan đến nộp bổ sung CO đối với mặt hàng khung giá đỡ tấm pin quang điện thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu sau đó xác định hàng hóa không thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư.

Nội dung hướng dẫn trên của Tổng cục tiếp theo công văn số 5533/TCHQ-TXNK ngày 20/8/2020.source https://haiquanonline.com.vn/nop-bo-sung-co-doi-voi-mat-hang-khung-gia-do-tam-pin-quang-dien-138339.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc