Ống thép dùng cho giàn giáo phù hợp phân loại vào nhóm nào

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, các quy định phân loại, xác định mã số đối với từng mặt hàng cụ thể đã được quy định hướng dẫn tại Thông tư 14/2015/TT-BTC; Thông tư 65/2017/TT-BTC; Thông tư 09/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tham khảo chú giải chi tiết HS thì nhóm 73.06 quy định các ống, ống dẫn và các thanh hình rỗng được sử dụng để sản xuất các bộ phận, chi tiết cho ô tô hoặc máy móc, khung xe đạp, xe đẩy trẻ con, hoặc sử dụng cho kết cấu khác, vật liệu làm giàn giáo, các kết cấu dạng ống hoặc kết cấu nhà cao tầng…”. Nhóm 73.06 không bao gồm các ống, ống dẫn và các thanh dạng rỗng được làm thành các sản phẩm đặc thù để nhận dạng, ví như những sản phẩm được làm để sử dụng trong các kết cấu (nhóm 73.08).

Qua xem xét tài liệu kỹ thuật và các tài liệu có liên quan thì chưa đủ cơ sở xác định mặt hàng là ống được sử dụng cho vật liệu làm giàn giáo hay bộ phận rời của các kết cấu hoặc ống đã được gia công để dùng làm kết cấu nên Tổng cục Hải quan chưa thể xác định mã số chính xác cho mặt hàng.

Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, trường hợp xác định mặt hàng ống thép hàn, đường kính ngoài 48,3mm là ống được sử dụng cho vật liệu làm giàn giáo thì thuộc nhóm 73.06. Trường hợp xác dịnh mặt hàng là bộ phận rời của các kết cấu hoặc ống đã được gia công để dùng làm kết cấu, đặc trưng bởi thực tế là một khi chúng được thiết kế đặt đúng vị trí nào trong một kết cấu thì chúng thường ở đúng vị trí đó, thì thuộc nhóm 73.08.

Để xác định đúng mã số mặt hàng, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị hải quan tỉnh, thành phố nghiên cứu hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, thực tế hàng hóa và các thông tin liên quan để xác định tên gọi, mã số hàng hóa theo đúng quy định.

Trong trường hợp có vướng mắc trong việc xác định mã số của mặt hàng cụ thể, đề nghị DN nêu rõ mô tả hàng hóa, thành phần, cấu tạo, quy cách đóng gói, công dụng… về Tổng cục Hải quan để được xem xét, hướng dẫn.source https://haiquanonline.com.vn/ong-thep-dung-cho-gian-giao-phu-hop-phan-loai-vao-nhom-nao-139450.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF