Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng Hải quan thông minh hiện đại

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng Hải quan thông minh, hiện đại
Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: T.Bình.

Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân.

Năm 2020, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Ngành.

Nổi bật là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan; thu ngân sách nhà nước; kiểm tra, giám sát hải quan; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chống thất thu ngân sách nhà nước…

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã tập trung đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; tuyên truyền trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung tuyên truyền về công tác chuẩn bị đại hội, lấy ý kiến góp ý văn kiện đại hội đảng bộ các cập, kết quả đại hội và công tác chuẩn bị Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên, năm 2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, được tổ chức thành công (trong 2 ngày 15-16/7/2020). Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Đảng bộ, biểu thị sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, năng động, sáng tạo, tinh thần thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan, góp phần vào thành tích chung của ngành Tài chính và công cuộc đổi mới đất nước.

Trong năm 2020, toàn Đảng bộ đã kết nạp 44 đảng viên mới, xem xét chuyển đảng chính thức cho 70 đảng viên dự bị; làm thủ tục chuyển đang đi cho 52 đảng viên, tiếp nhận chuyển đảng đến cho 36 đảng viên.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan đặt ra phương hướng tập trung xây dựng Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan đề ra; giữ vững sự ổn định trong toàn Đảng bộ, không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức và lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa…

Về chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, phấn đấu 100% đảng viên tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 100% tổ chức Đảng xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng và hoàn thành 3 nghị quyết chuyên đề theo chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ năm 2021…

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Hữu Thân ghi nhận và đánh giá cao kết quả các mặt công tác của Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan trong năm 2020.

Về nhiệm vụ năm 2021, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính đề nghị Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan bám sát và có kế hoạch cụ thể để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đồng thời cần tập trung thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết của Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh, năm 2021 là năm có tính chất "bản lề" khi toàn Ngành bước vào giai đoạn phát triển mới với rất nhiều công việc nặng nề, do đó, toàn Đảng ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, ngoài các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong báo cáo, Đảng ủy và các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ cần phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong tập trung nguồn lực thực hiện tốt Đề án tái thiết kế tổng thể hệ thống CNTT gắn với xây dựng Chiến lược phát triển mới của Hải quan Việt Nam theo mục tiêu xây dựng cơ quan Hải quan thông minh, hiện đại ngang tầm các nước phát triển tiên tiến trên thế giới.source https://haiquanonline.com.vn/phat-huy-vai-tro-lanh-dao-cua-dang-trong-xay-dung-hai-quan-thong-minh-hien-dai-139406.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF