Tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan với các nước trên thế giới

Báo cáo tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế cho biết, năm 2020, các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực hải quan chịu tác động lớn của dịch Covid-19 trên toàn cầu. Hầu hết các sự kiện quốc tế về hải quan đã bị hủy bỏ hoặc thay đổi lịch trình và cách thức tổ chức thực hiện.

Mặc dù vậy, nhờ khả năng kiểm soát tốt dịch bệnh của Việt Nam nên các hoạt động XNK vẫn tăng trưởng khá, xuất siêu tăng cao.

Trong đó, Hải quan Việt Nam đã tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm vừa kiểm soát tốt các hoạt động XNK để đảm bảo thu NSNN vừa đảm bảo thuận lợi về thủ tục hải quan cho DN, tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch và thông thoáng bằng việc tiếp tục hiện đại hóa, xây dựng và áp dụng các chính sách quản lý hải quan theo các chuẩn mực quốc tế phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ.

Riêng đối với hoạt động hợp tác quốc tế, năm 2020, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, đơn vị đã hoàn thành đề án trình Chính phủ phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan và đề án trình Chính phủ phê duyệt việc ký kết Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Sri-Lanka về hỗ trợ nhau trong lĩnh vực hải quan.

Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: H.Nụ
Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: H.Nụ

Trong công tác tham gia đàm phán các thỏa thuận, điều ước quốc tế tiếp tục được ngành Hải quan đẩy mạnh, đi vào trọng tâm, trọng điểm và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong hoạt động hợp tác đa phương, song phương cũng đã được Vụ Hợp tác quốc tế tiếp tục phối hợp với hải quan các nước để thúc đẩy triển khai các chương trình theo các hình thức phù hợp; tiếp tục duy trì các kênh liên lạc trao đổi kinh nghiệm quản lý hải quan với cơ quan Hải quan các nước; duy trì việc đàm phán một số thỏa thuận hợp tác theo hình thức trực tuyến nhằm hiểu rõ hơn phạm vi và các nội dung mà hai bên còn khoảng cách trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đặc biệt, năm 2020, công tác quản lý, tiếp nhận và triển khai các dự án được ngành Hải quan nói chung và Vụ Hợp tác quốc tế nói riêng triển khai có hiệu quả và thực chất. Nổi bật là tổ chức các hoạt động trong kế hoạch của dự án Tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ với trị giá gần 22 triệu USD…

Đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế nhấn mạnh, năm 2021, các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế nói chung và trong lĩnh vực hải quan vẫn sẽ chịu tác động lớn từ dịch Covid-19. Trong bối cảnh này, cách thức tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế chính trong năm 2021 sẽ chủ yếu được thực hiện theo hình thức từ xa, trực tuyến…

Tuy nhiên, Vụ Hợp tác quốc tế vẫn sẽ thúc đẩy, tăng cường thực hiện có hiệu quả việc triển khai xây dựng và trình Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan phê duyệt các đề án ký kết nghị định thư, hiệp định, các chủ trương đàm phán thỏa thuận, các phiên họp…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Vụ Hợp tác quốc tế đã đạt được trong năm 2020- một năm đầy khó khăn đối với các hoạt động hợp tác nhất là trong lĩnh vực hải quan.

Bước sang năm 2021, mặc dù tình hình dịch Covid-19 trên toàn cầu vẫn phức tạp, khó lường. Do đó, Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành đề nghị Vụ Hợp tác quốc tế cần tăng cường thiết lập các kênh trao đổi, hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan với các nước trên thế giới một cách kịp thời, nhanh chóng, chính xác.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện đàm phán bằng hình thức trực tuyến hoặc trao đổi bằng văn bản các thỏa thuận với các nước theo các phương án đã được phê duyệt. Theo dõi, rà soát việc thực thi các cam kết quốc tế liên quan đến hải quan đã ký kết hoặc tham gia… Rà soát, cập nhật hoặc xây dựng mới các cơ sở dữ liệu hợp tác song phương với từng nước theo các tiêu chí thống nhất… Đặc biệt, cần thúc đẩy tìm kiếm vận động và khai thác các nguồn lực quốc tế phục vụ trực tiếp cho công tác cải cách hiện đại hóa và phát triển của Hải quan Việt Nam trong những năm tiếp theo.source https://haiquanonline.com.vn/tang-cuong-hop-tac-ho-tro-lan-nhau-trong-linh-vuc-hai-quan-voi-cac-nuoc-tren-the-gioi-139381.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF