Tập trung rà soát đề xuất giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

Báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, ông Trần Bằng Toàn, Phó Cục trưởng Cục Thuế XNK cho biết, năm 2020, thực hiện chủ trương, chính sách ứng phó với đại dịch Covid-19 của Chính phủ, bảo đảm an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và hỗ trợ phục hồi nền kinh tế, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Thuế XNK đã tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa quản lý thu nộp thuế, đề xuất các giải pháp đồng bộ để hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ thu NSNN được giao, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Xác định, công tác thu NSNN là trọng tâm hàng đầu của toàn Ngành, nên ngay từ đầu năm, Cục Thuế XNK đã tham mưu với lãnh đạo Tổng cục Hải quan ban hành Chỉ thị số 1040/CT-TCHQ về việc triển khai nhiệm vụ thu NSNN với 2 nhiệm vụ chung và các nhiệm vụ cụ thể giao từng đơn vị thực hiện.

Tập trung rà soát, để xuất giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.Nụ

Đơn vị cũng tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế…;

Tham mưu chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra DN, kiểm tra các trường hợp miễn thuế, giảm thuế theo đúng quy định; tăng cường kiểm soát giá XNK đã được quy định tại cơ sở dữ liệu giá; tích cực kiểm tra tên hàng, mã số, mức thuế tại khâu thông quan, khâu sau thông quan để phát hiện và xử lý các trường hợp khai sai mã số, khai ngụy trang tên hàng hoặc khai tên hàng không rõ ràng để được áp dụng mức thuế suất thấp.

Cùng với sự nỗ lực phấn đấu và phối hợp chặt chẽ với các cục hải quan tỉnh, thành phố, các đơn vị vụ, cục thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, thu NSNN năm 2020 ước đạt 315.000 tỷ đồng bằng 93,2% dự toán, bằng 105% (300.000 tỷ đồng) số đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV và giảm 9,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Song song với đó, ngay từ đầu năm Cục Thuế XNK đã tham mưu với Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết về các giải pháp thu đòi, xử lý nợ thuế và ban hành nhiều công văn chỉ đạo chấn chỉnh công tác phân loại nợ, đôn đốc thu hồi và xử lý nợ thuế… Theo đó, tính đến hết ngày 31/11, toàn Ngành đã thu hồi và xử lý nợ đạt 573,6 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, Cục Thuế XNK đã nhanh chóng tham mưu, xây dựng và trình Bộ Tài chính ban hành nhiều văn bản chính sách miễn thuế cho hàng hoá NK phòng chống dịch và đề xuất nhiều giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Tập trung rà soát, để xuất giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách
Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: H.Nụ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng biểu dương, đánh giá cao kết quả mà tập thể Cục Thuế XNK đã đạt được trong năm 2020- một năm đầy khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và đối với công tác thu NSNN của ngành Hải quan nói riêng. Trong đó, Cục Thuế XNK đã chủ động tổ chức tập huấn, hướng dẫn các đơn vị hải quan địa phương thực hiện có hiệu quả các văn bản mới, tuyên truyền đến cộng đồng DN.

Bước sang năm 2021, với tình hình kinh tế thế giới còn gặp nhiều khó khăn, các Hiệp định tự do thương mại FTAs tiếp tục trong giai đoạn cắt giảm sâu, một số FTA mới được ký kết và có hiệu lực từ năm 2020, để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu đạt dự toán theo Nghị quyết số 128/2020/QH14 của Quốc hội giao là 315.000 tỷ đồng, Cục Thuế XNK cần có kế hoạch rà soát, điều chỉnh, đánh giá tổng thể tình hình sát với thực tế để cân đối, phân bổ số thu từng tháng đạt hiệu quả.

Đồng thời, cần bắt tay ngay vào rà soát, đánh giá tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính sách thuế XNK để tham gia vào quá trình sửa đổi, bổ sung các văn bản này trong thời gian tới. Đặc biệt, Cục Thuế XNK cần đặt mục tiêu, tập trung, đôn đốc xử lý giảm nợ thuế xuống mức thấp nhất.

Ngoài ra, Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng cũng lưu ý, trong năm 2021 Cục Thuế XNK cần đẩy mạnh công tác đôn đốc, hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo liên quan đến chính sách thuế XNK theo các chuyên đề. Chủ động tham mưu, điều hành, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hải quan địa phương triển khai tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện quy trình nghiệp vụ cho DN.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng, Cục trưởng Cục Thuế XNK Lê Như Quỳnh hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo, CBCC toàn đơn vị cố gắng, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành khối lượng công việc lớn được giao trong năm 2021.source https://haiquanonline.com.vn/tap-trung-ra-soat-de-xuat-giai-phap-hoan-thanh-nhiem-vu-thu-ngan-sach-139168.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF