Chuyển đến nội dung chính

Thanh hợp kim nhôm định hình có mức thuế suất bao nhiêu

Tấm màn hình dẹt tinh thể lỏng phù hợp phân loại nhóm 85.29
Áp dụng thuế suất đối với nhóm hàng 211 Biểu thuế xuất khẩu theo Nghị định 57

Theo Tổng cục Hải quan, khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan 2014 quy định: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa XNK để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam”.

Theo đó, với thông tin mô tả hàng hóa do DN cung cấp, Tổng cục Hải quan không đủ cơ sở để trả lời cụ thể mã số HS. Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị DN căn cứ thực tế cấu tạo, chức năng, mục đích sử dụng của hàng hóa NK, đối chiếu nội dung Thông tư 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam được sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư 09/2019/TT-BTC.

Sau khi xác định mã số hàng hóa, DN nghiên cứu Nghị định 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP của Chính phủ về biểu thuế XNK ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế NK ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP; Nghị định 153/2017/NĐ-CP của Chính phủ về biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN- Trung Quốc giai đoạn 2018-2020; Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT; Quyết định số 2942/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc để xác định mức thuế suất thuế NK, thuế GTGT, thuế chống bán phá giá.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, trường hợp phát sinh thêm vướng mắc, đề nghị DN liên hệ trực tiếp chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn cụ thể.source https://haiquanonline.com.vn/thanh-hop-kim-nhom-dinh-hinh-co-muc-thue-suat-bao-nhieu-138630.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc