Chuyển đến nội dung chính

Thời điểm nào phải kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường

Bắt đầu áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường mới cho nhiên liệu bay
Từ ngày 1/8, thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, khoản 1 Điều 3 Luật thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010 quy định dầu nhờn, mỡ nhờn thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường và tại khoản 4 Điều 9 Luật thuế Bảo vệ môi trường cũng quy định đối với xăng, dầu sản xuất hoặc NK để bán, thời điểm tính thuế là thời điểm đầu mối kinh doanh xăng, dầu bán ra.

Công chức Hải quan giám sát xăng dầu nhập khẩu. Ảnh: M.Hùng
Công chức Hải quan giám sát xăng dầu nhập khẩu. Ảnh: M.Hùng

Theo đó, khoản 1 Điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường và khoản 1 Điều 1 Thông tư 152/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định xăng, dầu, mỡ nhờn thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường là các loại xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hoá thạch xuất bán tại Việt Nam, không bao gồm chế phẩm sinh học (như etanol, dầu thực phẩm, mỡ động vật...).

Bên cạnh đó, khoản 4 Điều 6 Thông tư 152/2011/TT-BTC cũng quy định thời điểm tính thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu sản xuất hoặc NK để bán, thời điểm tính thuế là thời điểm DN đầu mối kinh doanh xăng, dầu bán ra.

Đối chiếu với các quy định trên, theo Tổng cục Hải quan, trường hợp DN là DN đầu mối kinh doanh xăng, dầu NK dầu nhờn, mỡ nhờn gốc hoá thạch xuất bán tại Việt Nam thì thời điểm tính thuế bảo vệ môi trường là thời điểm DN đầu mối kinh doanh xăng, dầu bán ra.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, việc nộp thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu là do cơ quan Thuế nội địa thu.source https://haiquanonline.com.vn/thoi-diem-nao-phai-ke-khai-nop-thue-bao-ve-moi-truong-137941.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc