Thông tin mới về Kho bạc hạch toán các khoản thu hải quan tại Hải Phòng

Thông tin mới về Kho bạc hạch toán các khoản thu hải quan tại Hải Phòng

Cảng Hải Phòng có lưu lượng hàng hóa XNK lớn nhất miền Bắc. Ảnh: T.Bình.

Theo Kho bạc Nhà nước Hải Phòng, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện Quyết định số 1883/QĐ-BTC ngày 30/11/2020 của Bộ Tài chính về việc sáp nhập Kho bạc Nhà nước cấp huyện thuộc Kho bạc Nhà nước Hải Phòng, từ 00h00 ngày 1/1/2021, người dân, doanh nghiệp nộp thuế xuất nhập khẩu, lệ phí, phí vào ngân sách nhà nước cho các tờ khai mở tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng Khu vực 3; Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ; Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư gia công; Chi cục Hải quan Kiểm tra sau thông quan nộp tiền vào Tài khoản thanh toán của Kho bạc Nhà nước Hải An mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hải An.

Hoặc nộp tiền vào tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước Hải An mở tại các ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hải Phòng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Hải Phòng - Phòng giao dịch Quý Kim.

Theo cập nhật của Cục Hải quan Hải Phòng, hết tháng 11, toàn Cục thu ngân sách được 50.045 tỷ đồng, đạt 74,7% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao, đạt 70,5 % so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao, giảm 20,95% so với cùng kỳ năm 2019.source https://haiquanonline.com.vn/thong-tin-moi-ve-kho-bac-hach-toan-cac-khoan-thu-hai-quan-tai-hai-phong-139055.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF