Thu ngân sách gần 1 000 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 11, toàn Ngành thực hiện 234 cuộc kiểm tra sau thông quan, trong đó có 70 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 164 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan.

Thu ngân sách gần 1.000 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Kiểm tra sau thông quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 62,26 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 70,45 tỷ đồng.

Cập nhật từ đầu năm đến hết tháng 11, toàn Ngành đã thực hiện 1.395 cuộc kiểm tra, trong đó có 416 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 979 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 993,6 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 941,16 tỷ đồng.

Trong đó, riêng Cục Kiểm tra sau thông quan thu nộp ngân sách hơn 524 tỷ đồng, chiếm gần 56% số thu nộp ngân sách của toàn lực lượng.

Trong tháng 11, Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai các bước “nâng cấp hệ thống STQ01” như tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm cho các đơn vị thuộc Tổng cục và các địa phương; chỉ đạo, hướng dẫn các cục hải quan địa phương thu thập thông tin hoạt động của doanh nghiệp xuất nhập khẩu để cập nhật vào hệ thống STQ02...

Công tác kiểm tra sau thông quan tiếp tục được chú trọng xây dựng kế hoạch kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tránh kiểm tra tràn lan, thiếu hiệu quả, chú trọng kiểm soát những nguy cơ rủi ro cao vi phạm pháp luật phát sinh trong từng thời kỳ...

Tháng 11, cơ quan Hải quan đang làm thủ tục xem xét công nhận doanh nghiệp ưu tiên đối với 5 doanh nghiệp và gia hạn chế độ ưu tiên cho 3 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp được gia hạn trong năm 2020 lên 24/24 doanh nghiệp.source https://haiquanonline.com.vn/thu-ngan-sach-gan-1000-ty-dong-tu-kiem-tra-sau-thong-quan-138083.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF