Tổng cục Hải quan công nhận mới 3 đại lý làm thủ tục hải quan


Cụ thể, tại Quyết định 3504/QĐ-TCHQ, ngày 23/12, Tổng cục Hải quan công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Song Toàn, địa chỉ tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng.


Tại Quyết định 3507/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế G.S.A, địa chỉ tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Cùng ngày 23/12, Tổng cục Hải quan cũng công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải 2-9, địa chỉ quận 9, TP Hồ Chí Minh, tại Quyết định 3508/QĐ-TCHQ.

Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày ký 23/12/2020.

Theo các quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, các công ty trên có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thu tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019.source https://haiquanonline.com.vn/tong-cuc-hai-quan-cong-nhan-moi-3-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-139087.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF