Chuyển đến nội dung chính

Tổng cục Hải quan thu hồi 9 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

2233-img-0654
CBCC Cục Hải quan Thừa Thiên Huế hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: N.Linh

Cụ thể, trong ngày 2/12, Tổng cục Hải quan đã ban hành 7 quyết định thu hồi 9 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Các mã số thu hồi gồm: Nguyễn Minh Tuyến, mã số: 075089000133; Đặng Thị Lan Anh, mã số: 125305619; Nguyễn Thị Huyền, mã số: 125337501; Nguyễn Văn Chứ, mã số: 001089005319; Nguyễn Thị Khuyên, mã số: 142690935; Lê Thị Trúc Phương, mã số: 304457277; Lê Thị Mỹ Duyên, mã số: 273528031; Phạm Thị Thu Hoài, mã số: 187898183; Kim Quốc Vương, mã số: 013152771.

Các mã số đại lý làm thủ tục hải quan bị thu hồi phần lớn là do đã kết thúc hợp đồng lao động, nghỉ việc, mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hết thời hạn sử dụng, hoặc theo đề nghị thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của công ty chủ quản.source https://haiquanonline.com.vn/tong-cuc-hai-quan-thu-hoi-9-ma-so-nhan-vien-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-138009.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc