Chuyển đến nội dung chính

Trường hợp khai bổ sung và nộp C O bị từ chối

Nộp bổ sung C/O đối với mặt hàng khung giá đỡ tấm pin quang điện
Sẽ có thông tư hướng dẫn thời điểm nộp C/O trong Hiệp định EVFTA
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng.

Về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa được quy định tại Điều 7 Thông tư 38/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu.

Về việc từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 62/2019/TT-BTC quy định “Trường hợp người khai hải quan khai chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Điều 5 thông tư này nhưng khai bổ sung và nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa quá thời hạn quy định tại Điều 7 thông tư này, cơ quan Hải quan từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ theo quy định”.

Theo đó, trường hợp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nộp không đúng quy định, cơ quan Hải quan từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ theo quy định tại Thông tư 62/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.source https://haiquanonline.com.vn/truong-hop-khai-bo-sung-va-nop-co-bi-tu-choi-138703.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc