Xoá nợ tiền phạt cho Công ty CP DV hậu cần thuỷ sản

Xóa nợ tiền thuế cho Công ty CP thương mại Gia Lai
Xóa nợ tiền thuế cho Công ty CP du lịch Nghệ An

Theo đó khoản tiền phạt chậm nộp của DN nhà nước (Công ty dịch vụ hậu cần thuỷ sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) thuộc tờ khi hải quan đăng ký trước ngày 1/7/2007.

Căn cứ biên bản xác định giá trị DN tại thời điểm 31/3/2005; Quyết định 5114/QĐ.UBND ngày 29/12/2005 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc chuyển Công ty dịch vụ hậu cần thuỷ sản tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thành công ty CP… Khoản tiền phạt chậm nộp còn nợ của DN nhà nước khi cổ phần hoá không được đưa vào xác định trị giá DN để cổ phần hoá, không được giảm vốn nhà nước tại thời điểm chuyển sang công ty CP.

Do đó, tính đến thời điểm này, khoản nợ đã trên 10 năm với tổng số tiền phạt chậm nộp xoá nợ tại Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh trên 12 triệu đồng.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trên hồ sơ và chỉ đạo xoá khoản tiền thuế NK này trên hệ thống kế toán thuế tập trung.source https://haiquanonline.com.vn/xoa-no-tien-phat-cho-cong-ty-cp-dv-hau-can-thuy-san-138351.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF