215/CT-TCHQ ngày 15/01/2021: Chỉ thị về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2021

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF