234/TCHQ-GSQL ngày 18/01/2021: Khai bổ sung sau thông quan đối với hàng hóa gửi nhầm vi phạm quy định chính sách quản lý mặt hàng

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF