Chuyển đến nội dung chính

41/TCHQ-TXNK ngày 06/01/2021: Phân loại mặt hàng hạt tía tô rang chưa tẩm ướp và hạt tía tô rang tách vỏ

Bài đăng phổ biến từ blog này

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử