53/TCHQ-GSQL ngày 07/01/2021: Hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP, Thông tư số 12/2018/TT-BCT

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF