Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng Ngành Hải quan đã cải cách vô cùng lớn

Họp báo thông tin về Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP. Ảnh: H.Dịu
Họp báo thông tin về Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP. Ảnh: H.Dịu

Sáng 4/1, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng, Người phát ngôn của Chính phủ đã chủ trì họp báo thông tin về Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP.

"Đứng yên hoặc cải cách chậm hơn thì thụt lùi"

Theo thông lệ kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các Nghị quyết 01 và 02 đều được ban hành nhằm đề ra các giải pháp quyết liệt triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã nhắc lại những kết quả và thành tựu về kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã nỗ lực đạt được trong năm 2020.

Theo đó, dịch Covid-19 bùng phát từ đầu năm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, với phương châm “chống dịch như chống giặc” và quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế thì Việt Nam đã duy trì, phục hồi, phát triển kinh tế đạt kết quả cao nhất có thể.

Trong năm 2020, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. GDP tiếp tục tăng trưởng 2,91%, là một trong số 10 nước trên thế giới có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất; một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất trong năm 2020. An sinh xã hội và đời sống nhân dân được bảo đảm, công tác đối ngoại đạt được nhiều dấu ấn quan trọng.

Thông tin về Nghị quyết 01, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng cho biết Nghị quyết tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Cùng với việc thực hiện mục tiêu hoàn thành toàn diện 12 chỉ tiêu chủ yếu được Quốc hội giao, người phát ngôn Chính phủ cho hay, Chính phủ đề ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng GDP năm 2021 là khoảng 6,5% (cao hơn mức khoảng 6% Quốc hội giao). Đồng thời, Chính phủ đề ra 96 chỉ tiêu cụ thể cho các ngành, lĩnh vực làm cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch phấn đấu thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, đánh giá, đo lường kết quả thực hiện Nghị quyết của các bộ, ngành, địa phương.

Để thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Chính phủ xác định 8 trọng tâm chỉ đạo điều hành, với 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 188 nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương.

Đối với Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 được đặt ra trong bối cảnh Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, với mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

"Nghị quyết 02 năm nay đề ra thông điệp của Chính phủ là Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, liên tục bởi nếu chúng ta đứng yên hoặc cải cách chậm hơn thì tức là thụt lùi và sẽ bị bỏ lại phía sau", người phát ngôn của Chính phủ nêu rõ.

Giảm thời gian thông quan, tiết kiệm 200 triệu USD mỗi năm

Đặc biệt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đánh giá cao những cải cách thủ tục hành chính của Bộ Tài chính với những giải pháp về hiện đại hóa thuế, hải quan.

"Thủ tục kiểm tra chuyên ngành đang hướng tới việc quy vào một đầu mối kiểm tra là cơ quan Hải quan, hướng tới hậu kiểm, trừ các lĩnh vực liên quan đến kiểm soát động thực vật mà Hải quan không làm được", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi của báo chí tại họp báo về kiểm soát cải cách thủ tục hành chính, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, chúng ta không thể theo dõi cải cách bằng sổ sách mà dựa trên nền tảng đánh giá rất thông minh của các tổ chức quốc tế. Hơn nữa, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng cùng với các doanh nghiệp nước ngoài đang có rất nhiều công cụ đánh giá một cách thông minh, minh bạch.

Theo ông Mai Tiến Dũng, yêu cầu đặt ra là cải cách về thể chế, thủ tục, rà soát cắt bỏ những rào cản gây khó khan, mất thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Cắt bỏ cương quyết, công khai, minh bạch và có công cụ đánh giá, báo chí, người dân, doanh nghiệp giám sát.

"Ngành Hải quan đã cải cách vô cùng lớn. Chúng ta có 12 triệu hồ sơ xuất nhập khẩu, trong đó có 3,8 triệu hồ sơ xuất nhập khẩu được giảm thời gian thông quan từ 62 giờ xuống 56 giờ; 6 triệu hồ sơ giảm từ 58 giờ xuống 55 giờ, tiết kiệm được 37 triệu ngày công. Như vậy, một năm chúng ta tiết kiệm được trên 4 nghìn tỷ đồng, tương đương trên 200 triệu USD", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh.source https://haiquanonline.com.vn/bo-truong-chu-nhiem-vpcp-mai-tien-dung-nganh-hai-quan-da-cai-cach-vo-cung-lon-139606.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF