Công nhận bãi ngoại quan tại Cái Mép

Bãi ngoại quan có diện tích: 10.025 m2, trong đó gồm: bãi ngoại quan, bãi chưa hàng tang vật vi phạm, văn phòng làm việc hải quan.

Bãi ngoại quan có mã địa điểm 51CIW05; mã đường biển, đường sông:VNNQV; mã đường sắt: VNNPVL; tên rút gọn trên hệ thống: KNQ CANG TH CAI MEP; do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép quản lý.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-bai-ngoai-quan-tai-cai-mep-140461.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF