Công nhân kho ngoại quan mới tại Hải Dương

Kho ngoại quan mới được công nhận của Công ty TNHH Trancy Distribution (Việt Nam) có tổng diện tích hơn 13.000 m2 tại KCN Đại An (TP Hải Dương).

Trong đó, diện tích kho hơn gần 13.000 m2 và diện tích các công trình phụ trợ hơn 300 m2.

Mã địa điểm lưu kho là 03PJW06, mã đường biển/đường sông là VNNQU, mã đường bộ/đường sắt là VNNQUL, tên rút gọn là KNQ TRANCY DISTR VN.

Kho ngoại quan của Công ty TNHH Trancy Distribution (Việt Nam) được Tổng cục Hải quan giao Chi cục Hải quan Hải Dương (Cục Hải quan Hải Phòng) quản lý.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-kho-ngoai-quan-moi-tai-hai-duong-140239.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF