Công nhận mới 4 đại lý làm thủ tục hải quan

4 đại lý làm thủ tục hải quan mới gồm: Công ty Cổ phần Tiếp vận AVC Việt Nam; Tổng công ty Cổ phần Đường sông miền Nam; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Sao Kim ASA; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Havina.

Các đại lý trên có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thu tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-moi-4-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-140017.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF