Hải quan áp dụng toàn diện quản lý rủi ro

Sản phẩm đánh giá tuân thủ đã được đưa vào phân luồng kiểm tra trong thông quan, sau thông quan. Trong ảnh: Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: Quang Hùng
Sản phẩm đánh giá tuân thủ đã được đưa vào phân luồng kiểm tra trong thông quan, sau thông quan. Trong ảnh: Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: Quang Hùng

Giảm số lô hàng phải kiểm tra

Qua thống kê của Tổng cục Hải quan, kết quả tỷ lệ phân luồng theo chỉ tiêu Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Năm 2020, cơ quan Hải quan đã giải quyết thủ tục thông quan cho 14,1 triệu tờ khai XNK; tổng kim ngạch đạt 545,36 tỷ USD, tăng 5,4% với năm 2019.

Trong đó, số tờ khai luồng Xanh là 7,4 triệu, chiếm 52,48%; tờ khai luồng Vàng là 6 triệu, chiếm 42,55%; tờ khai luồng Đỏ gần 700 nghìn, chiếm 4,97%.

Cụ thể, năm 2011, trong tổng số hơn 4,6 triệu tờ khai hải quan, số tờ khai luồng Đỏ chiếm 12,62%. Đến năm 2015, lượng tờ khai tăng lên hơn 8,3 triệu, tờ khai luồng Đỏ chiếm 7,55%, tức là giảm 5,07% so với năm 2011, vượt chỉ tiêu mà ngành Hải quan đã đề ra trong Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020.

Những năm tiếp theo, tỷ lệ tờ khai luồng Đỏ tiếp tục có nhiều cải thiện, qua đó số lô hàng phải kiểm tra thực tế hàng hóa trong thực hiện thủ tục hải quan giảm đáng kể.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Cục Quản lý rủi ro (Tổng cục Hải quan) cho biết, công tác phân luồng quyết định kiểm tra trong thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK đã có những bước tiến nhanh chóng và đã đạt được những thành quả đáng kể, hình thành một lĩnh vực công tác độc lập, chủ đạo, góp phần quan trọng vào sự thành công của tiến trình cải cách, hiện đại hóa ngành Hải quan.

Cho đến nay, hành lang pháp lý và hệ thống quy trình nghiệp vụ đã được hình thành cơ bản, vững chắc, đáp ứng cho việc hệ thống tự động phân luồng quyết định kiểm tra trên cơ sở áp dụng bộ tiêu chí và hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan. Đặc biệt năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 81/2019/TT-BTC quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan phù hợp yêu cầu cải cách, hiện đại hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp XNK và kiểm soát việc tuân thủ pháp luật trong quản lý hoạt động XNK, XNC.

Bên cạnh đó, các biện pháp, kỹ thuật quản lý rủi ro được triển khai đồng bộ, thống nhất, đảm bảo kiểm soát toàn diện các rủi ro trong các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan, hỗ trợ quan trọng cho việc phân luồng quyết định kiểm tra như ban hành Kế hoạch kiểm soát rủi ro, kế hoạch thu thập thông tin, các chuyên đề kiểm soát rủi ro, xây dựng hồ sơ rủi ro, danh mục hàng hóa rủi ro… Công tác phân luồng quyết định kiểm tra thực hiện thủ tục hải quan luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời chủ động kiểm soát nguy cơ buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại trong bối cảnh lưu lượng hàng hóa XNK gia tăng nhanh chóng.

Hải quan áp dụng toàn diện quản lý rủi ro

Tạo động lực để DN tuân thủ pháp luật

Theo Trưởng Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Quản lý kinh tế trung ương (CIEM), Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Minh Thảo, ngành Hải quan là ngành đầu tiên áp dụng phương thức quản lý hiện đại dựa trên áp dụng QLRR, quản lý tuân thủ trong hoạt động XNK.

“Có thể nói, việc cải cách của cơ quan Hải quan sẽ tạo động lực, tạo cơ hội, tạo tiền lệ tốt để các bộ, ngành điều chỉnh chính sách, áp dụng các biện pháp thực hiện QLRR, quản lý tuân thủ đối với lĩnh vực quản lý. Với những biện pháp quản lý của ngành Hải quan đang triển khai, nhất là minh bạch hơn về các nhóm tiêu chí, thông tin, DN tiếp cận được thông tin sẽ tạo ra niềm tin, tạo động lực để họ tuân thủ pháp luật tốt hơn”, bà Nguyễn Minh Thảo nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Minh Thảo nhận định, khi tham gia hoạt động XNK, DN chịu nhiều tác động từ các quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành. Nếu các cơ quan quản lý chuyên ngành không áp dụng quản lý rủi ro, vô hình trung sẽ khiến những cải cách, thay đổi của cơ quan Hải quan chỉ là bước tiến rất nhỏ. Bởi vì nếu không áp dụng QLRR trong quản lý chuyên ngành thì tất cả các lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành sẽ được phân vào luồng Vàng, luồng Đỏ.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-ap-dung-toan-dien-quan-ly-rui-ro-140749-140749.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF