Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu được trao cờ thi đua trong hoạt động công đoàn

Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu nỗ lực thu ngân sách đạt kết quả cao nhất
Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu chủ động ngăn chặn buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy
Liên đoàn lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao cờ thị đua cho các đơn vị
Liên đoàn lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao cờ thị đua cho các đơn vị

Với 297 công đoàn viên, trong năm 2020, bên cạnh công tác chuyên môn, nghiệp vụ, Công đoàn Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Theo báo cáo của Công đoàn cơ sở Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu, trong năm 2020, đơn vị thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt đến các đơn vị thuộc và trực thuộc, các tổ chức quần chúng nội dung Luật Thi đua - Khen thưởng, Luật sửa đổi một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng về công tác Thi đua khen thưởng; Duy trì thường xuyên phong trào thi đua trong toàn Cục nhằm đưa phong trào thi đua vào nề nếp, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu luôn coi trọng tính hiệu quả, thiết thực của các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị và thường xuyên phát động các đợt thi đua ngắn ngày hướng đến chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Những phong trào thi đua đã lôi cuốn tập thể, cá nhân tham gia tích cực và đã đóng góp kinh nghiệm sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề xuất có giá trị trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu đổi mới, hiện đại hóa ngành Hải quan. Nhiều tập thể, cá nhân trong đơn vị đã tham gia tích cực, tận tụy với công việc, hăng say lao động, vượt khó khăn gian khổ, tham mưu đề xuất biện pháp, chủ động tổ chức triển khai hoàn thành đúng tiến độ hầu hết các kế hoạch, chương trình công tác có chất lượng cao với các nội dung nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Bên cạnh đó, Công đoàn Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai, xây dựng kế hoạch tập luyện và tham gia thi đấu Hội thao Công đoàn viên chức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ XIV năm 2020 với 04 môn thi đấu: bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, kéo co. Kết quả, đơn vị đã giành giải nhất môn kéo co, giải nhất đôi nam bóng bàn.

Trong hoạt động xã hội, từ thiện, Ban chấp hành Công đoàn đã triển khai, vận động đoàn viên công đoàn đóng góp tổng số tiền gần 160 triệu đồng để xây dựng quỹ học bổng “Nguyễn Đức Cảnh”, Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”, Quỹ Bảo trợ trẻ em, ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19.

Ngoài ra, Ban chấp hành Công đoàn cũng phối hợp, hỗ trợ Đoàn Thanh niên Cục tổ chức khen thưởng, động viên các cháu từ 15 tuổi trở xuống là con đoàn viên công đoàn nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và tổ chức phát quà Tết trung thu với tổng số tiền gần 175 triệu đồng; vận động ủng hộ, hỗ trợ cho 1 đoàn viên công đoàn bị bệnh nặng có hoàn cảnh gia đình khó khăn với số tiền 85 triệu đồng…source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-ba-ria-vung-tau-duoc-trao-co-thi-dua-trong-hoat-dong-cong-doan-140437.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF