Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 chống thất thu ngân sách hiệu quả

Đẩy mạnh Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1
Cục trưởng Đinh Ngọc Thắng trao Thư cảm ơn và chúc mừng năm mới tới Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV1. Ảnh: T.H

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, mặc dù triển khai nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, nhưng đơn vị này đã nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao, trong đó thu ngân sách vượt chỉ tiêu ban đầu trên 1.800 tỷ đồng.

Ngay từ đầu năm, lãnh đạo Chi cục xác định việc hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm, chính vì vậy trong phân công Lãnh đạo chỉ đạo luôn bám sát kế hoạch chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan TPHCM để có biện pháp kiểm soát chặt nguồn thu và đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Bên cạnh các giải pháp tạo thuận lợi, nuôi dưỡng nguồn thu, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thực hiện nhiều giải pháp chống thất thu hiệu quả. Trong đó, về chính sách thuế, đơn vị tập trung rà soát các điều kiện để được hưởng chính sách thuế, mức thuế theo biểu thuế; về mã, C/O, tập trung rà soát các dòng hàng có thay đổi về mức thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt trong năm 2019/2020; các trường hợp lỗi khi cấp C/O thường hay mắc phải ảnh hưởng đến điều kiện hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt; hàng thuộc Danh mục rủi ro về phân loại, áp mã.

Đối với công tác trị giá tính thuế, đơn vị tập trung rà soát, kiểm tra những mặt hàng có nghi vấn về giá thuộc luồng xanh; rà soát, kiểm tra những mặt hàng ngoài Danh mục QLRR về giá có thuế nhập khẩu, có nghi vấn về giá chưa được kiểm tra... Qua công tác tham vấn giá đối với hàng hoá XNK, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã tăng thu cho ngân sách trên 260 tỷ đồng; tăng thu gần 15 tỷ đồng qua công tác kiểm tra sau thông quan tại cửa khẩu. Phát hiện và lập biên bản vi phạm trên 600 vụ, trong đó đơn vị đã ban hành quyết định khởi tố hình sự 5 vụ buôn lậu.

Đặc biệt, kết quả thu ngân sách của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đạt và vượt dự toán, với 45.141 tỷ đồng, vượt trên 1.000 tỷ đồng. Kết quả này góp phần quan trọng trong công tác thu ngân sách trong toàn Cục Hải quan TPHCM.

Không chỉ dẫn đầu về công tác thu ngân sách, là đơn vị quản lý, làm thủ tục cho lượng lớn hàng hoá XNK qua cảng Cát Lái, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 được Cục Hải quan TPHCM chọn triển khai, ứng dụng nhiều đề án quan trọng. Trong đó, đề án tạo thuận lợi thương mại: Thủ tục hải quan trong hoạt động logistics và chống ùn tắc hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng Cát Lái đã được đơn vị triển khai hiệu quả, ưu tiên giải quyết thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp, đại lý làm thủ tục hải quan và các bên liên quan tham gia đề án.

Đánh giá cáo kết quả đạt được của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM Đinh Ngọc Thắng cho rằng, mặc dù triển khai công việc trong điều kiện khó khăn, nhưng năm nay đơn vị có nhiều nét nổi bật so với năm trước, trong đó kết quả thu ngân sách đạt cao, góp phần quan trọng vào kết quả của Cục Hải quan TPHCM.

Chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 triển khai nhiệm vụ năm 2021, Cục trưởng Đinh Ngọc Thắng cũng chỉ ra một số mặt hạn chế, cần khắc phục để phục vụ doanh nghiệp tốt hơn. Với khối lượng công việc và số thu ngân sách của Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 rất lớn, đơn vị cần cần tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án tạo thuận lợi thương mại để hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp.

"Với chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021 được giao 47.000 tỷ đồng, đây là trách nhiệm rất lớn, đề nghị Chi cục phải xây dựng kế hoạch với các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Đối với công tác chóng buôn lậu cần thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị để thực hiện hiệu quả, cần lưu ý không có vùng cấm trong việc đấu tranh với lĩnh vực này"- Cục trưởng Đinh Ngọc Thắng nhấn mạnh.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-cang-sai-gon-khu-vuc-1-chong-that-thu-ngan-sach-hieu-qua-140347.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF