Hải quan Quảng Ngãi giải đáp vướng mắc kiến nghị về chính sách và thủ tục hải quan

Cục Trưởng Vũ Văn Hải trao tặng giấy khen và quà cho các doanh nghiệp.
Cục Trưởng Vũ Văn Hải trao tặng giấy khen tới các doanh nghiệp.

Hội nghị có sự tham gia của gần 100 đại diện đến từ các doanh nghiệp và các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới như: Nghị định số 126/2020/ND-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 ...

Cũng tại Hội nghị, Phòng Nghiệp vụ và các chi cục đã giải đáp phấn lớn các vướng mắc của doanh nghiệp, đồng thời cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ cho doanh nghiệp kịp thời, nhanh chóng trong thời gian tới.

Phó cục Trưởng Bùi Văn Quân ký kết đối tác Hải quan - Doanh nghiệp với các doanh nghiệp.
Phó cục trưởng Bùi Văn Quân ký kết đối tác Hải quan - Doanh nghiệp với các doanh nghiệp.

Thông qua buổi Hội nghị, Cục Hải quan Quảng Ngãi đã lựa chọn 7 doanh nghiệp có kim ngạch xuất nhập khẩu cao, số thuế nộp lớn và chấp hành tốt các quy định của pháp luật để khen thưởng, động viên kịp thời. Ngoài ra tại Hội nghị, đơn vị còn tổ chức ký kết quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp với Công ty TNHH Xindadong Textiles (Việt Nam) và Công ty TNHH Điện tử Sumida Quảng Ngãi.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-quang-ngai-giai-dap-vuong-mac-kien-nghi-ve-chinh-sach-va-thu-tuc-hai-quan-140471.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF