Hải quan TPHCM và VLA ký kết hợp tác tạo thuận lợi thương mại

Hải quan TPHCM và VLA kí kết quy chế phối hợp. Ảnh: T.H
Hải quan TPHCM và VLA ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: T.H

Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM Đinh Ngọc Thắng cho biết, hiện nay tại TPHCM có khoảng gần 400 Đại lý làm thủ tục hải quan đã được Tổng cục Hải quan công nhận đang hoạt động. Rất nhiều Đại lý làm thủ tục hải quan mong muốn thành lập Hiệp hội Đại lý làm thủ tục hải quan tại TPHCM nhằm có một tổ chức nghề nghiệp chính thức để sinh hoạt, nâng cao chất lượng nghề nghiệp, nhưng do vướng mắc về thủ tục thành lập hiệp hội theo quy định của pháp luật về việc thành lập hội, đến nay vẫn chưa thành lập được.

Trong khi đó, VLA đã có sẵn Ban Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại và trong số các Đại lý làm thủ tục hải quan đang hoạt động tại TPHCM có khoảng 50% là hội viên của VLA. Do đó, Cục Hải quan TPHCM và VLA xây dựng Quy chế phối hợp hai bên nhằm nâng cao chất lượng Đại lý làm thủ tục hải quan tại TPHCM, trong đó bao gồm cả các Đại lý làm thủ tục hải quan chưa phải là hội viên của VLA.

Cục Hải quan thành phố mong muốn Đại lý làm thủ tục hải quan trở thành cánh tay đắc lực nối dài của Hải quan để phục vụ có hiệu quả, đúng quy định pháp luật, tạo môi trường lành mạnh trong việc làm thủ tục thông quan hàng hóa XNK. Mặt khác, cơ quan Hải quan cũng rất muốn lắng nghe những ý kiến đóng góp từ cộng đồng Đại lý làm thủ tục hải quan trong việc xây dựng, kiến nghị chính sách cũng như hoàn thiện hoạt động của cơ quan Hải quan.

Cộng đồng Đại lý làm thủ tục hải quan mong muốn được cơ quan Hải quan hỗ trợ trong việc cung cấp thông tin, chính sách, quy định pháp luật liên quan đến thủ tục hải quan và chính sách XNK một cách thường xuyên, kịp thời cũng như trong việc đào tạo, huấn luyện cho nhân viên Đại lý làm thủ tục hải quan đề nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của mình, tạo dựng được uy tín để thu hút các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu nhiều hơn nữa.

Hải quan TPHCM và VLA ký kết hợp tác tạo thuận lợi thương mại
Chủ tịch VLA Lê Duy Hiệp cảm ơn Cục Hải quan TPHCM đã hỗ trợ DN. Ảnh: T.H

"Nếu như hai bên đều đạt được mong muốn của mình thì thời gian thông quan cho hàng hóa sẽ được rút giảm đi rất nhiều và sẽ góp phần tạo thuận lợi thương mại nhiều hơn nữa cho hoạt động xuất, nhập khẩu. Đây cũng chính là mục tiêu mà Chính phủ, cơ quan Hải quan và cộng đồng doanh nghiệp rất kỳ vọng."- ông Đinh Ngọc Thắng kỳ vọng.

Cục Hải quan TP.HCM hy vọng rằng Quy chế phối hợp này sẽ làm cơ sở cho việc phối hợp chặt chẽ và thường xuyên giữa Cục Hải quan TP.HCM và cộng đồng Đại lý làm thủ tục hải quan tại TP.HCM bằng những chương trình nghị sự

thường niên với những nội dung thiết thực, hình thức phong phú, hai Bên thực hiện để đạt được mục tiêu trên. Ngay sau khi ký Quy chế phối hợp này, hai Bên sẽ bắt tay ngay vào thực hiện chương trình nghị sự năm 2021.

Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp dịch vụ logistics, ông Lê Duy Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Logistics Việt Nam chia sẻ, trong thời gian qua, các doanh nghiệp đánh giá cao công tác cải cách thủ tục, hỗ trợ của Cục Hải quan TPHCM với cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động XNK. Sự hỗ trợ của Cục Hải quan TPHCM đối với cộng đồng doanh nghiệp ngày càng rõ nét, hiệu quả.

Thông qua việc ký kết quy chế phối hợp này, các doanh nghiệp mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Cục Hải quan TPHCM trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong dự thảo chương trình nghị sự năm 2021, hai đơn vị xây dựng tổ chức hàng loạt chương trình về hội nghị tham vấn, hội nghị tập huấn và hội thảo chuyên cho cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng hệ thống công nghệ thông tin ngành Hải quan hiện đại, hướng tới hải quan số và mô hình hải quan thông minh; hội nghị tham vấn xây dựng Nghị định của Chính phủ để thực hiện đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hoá nhập khẩu theo Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg ngày 12/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ…


source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-tphcm-va-vla-ky-ket-hop-tac-tao-thuan-loi-thuong-mai-140718.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF