Hải quan xử lý hơn 14 triệu tờ khai trong năm 2020

Hải quan xử lý hơn 14 triệu tờ khai trong năm 2020
Tỷ lệ phân luồng tờ khai năm 2020. Biểu đồ: T.Bình.

Trong đó, số tờ khai luồng Xanh là 7,4 triệu; tờ khai luồng Vàng là 6 triệu; tờ khai luồng Đỏ gần 700 nghìn.

Xét về quy mô kim ngạch, trong số 35 cục hải quan địa phương, Cục Hải quan Bắc Ninh đạt kim ngạch lớn nhất với 133 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2019.

Các đơn vị có kim ngạch lớn khác là Cục Hải quan TP HCM, Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan Đồng Nai…

Trong đó, Cục Hải quan TP HCM đạt kim ngạch 116 tỷ USD, tăng 0,9%; Cục Hải quan Hải Phòng đạt 73 tỷ USD, tăng 6,4%; Cục Hải quan Hà Nội đạt 40,7 tỷ USD, tăng 17,1%; Cục Hải quan Đồng Nai đạt 29,8 tỷ USD, giảm 7,1%.

Một số đơn vị có quy mô kim ngạch ở mức trung bình nhưng có tốc độ tăng trưởng cao như Cục Hải quan Cao Bằng đạt 356 triệu USD, tăng 108%; Cục Hải quan Quảng Ngãi đạt 4,1 tỷ USD, tăng 65%...

Năm 2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 545,36 tỷ USD, tăng 5,4% với năm 2019. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 282,65 tỷ USD, tăng 7,0% tương ứng tăng 18,39 tỷ USD và nhập khẩu đạt 262,70 tỷ USD, tăng 3,7% tương ứng tăng 9,31 tỷ USD.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-xu-ly-hon-14-trieu-to-khai-trong-nam-2020-140585.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF