Lập tổ soạn thảo Nghị định triển khai mô hình cải cách kiểm tra chuyên ngành

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh

Tổ soạn thảo thực hiện dự thảo Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu trên cơ sở các nội dung đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 38/QĐ-TTg ngày 12/1/2021 về việc phê duyệt Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Tổ soạn thảo do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành làm tổ trưởng, thành viên tổ soạn thảo còn có lãnh đạo, chuyên viên một số đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan.

Trước đó, tại Quyết định 38/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu một trong những giải pháp để triển khai để thực hiện phương án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu là xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Đề án đưa ra 7 nội dung cải cách bao gồm:

Cải cách 1: Giao cơ quan Hải quan là đầu mối trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Cải cách 2: Áp dụng đồng bộ 3 phương thức kiểm tra cho cả lĩnh vực kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm nhằm cắt giảm số lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra.

Cải cách 3: Đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Cải cách 4: Thực hiện kiểm tra theo mặt hàng để cắt giảm số lượng các lô hàng phải kiểm tra.

Cải cách 5: Áp dụng đầy đủ, thực chất nguyên tắc quản lý rủi ro trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu để bảo đảm vai trò quản lý nhà nước và nâng cao tính tuân thủ của doanh nghiệp.

Cải cách 6: Bổ sung đối tượng được miễn kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm.

Cải cách 7: Ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin để triển khai mô hình mới.source https://haiquanonline.com.vn/lap-to-soan-thao-nghi-dinh-trien-khai-mo-hinh-cai-cach-kiem-tra-chuyen-nganh-140889.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF