Thông tư số 07/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 của Bộ Tài chính quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá nhập khẩu trong hiệp định thương mại tự do giữa cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và liên minh Châu Âu

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF