Chuyển đến nội dung chính

Tổng cục Hải quan chủ động triển khai Nghị định mới về trang chế phục

Quy định mới về dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát hải quan
Sẽ thay đổi trang phục, phù hiệu của hải quan
Tổng cục Hải quan chủ động triển khai Nghị định mới về trang chế phục
Tàu tuần tra của Hải đội 3 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) thực hiện nhiệm vụ trên biển. Ảnh: Đ.NGUYÊN.

Cụ thể, lãnh đạo Tổng cục Hải quan giao Cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì phối hợp với Cục Tài vụ- Quản trị, Vụ Tổ chức cán bộ rà soát toàn bộ Nghị định 02, xác định những nội dung cần hướng dẫn, quy định triển khai thực hiện Nghị định, hình thức, tiến độ ban hành văn bản hướng dẫn.

Vụ Pháp chế chủ trì xây dựng văn bản của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định…

Trước đó, ngày 7/1/2021 Chính phủ ban hành Nghị định 02/2021/NĐ-CP với nhiều điểm mới liên quan đến quy định cụ thể về dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan… Nghị định có hiệu lực từ 1/3/2021.source https://haiquanonline.com.vn/tong-cuc-hai-quan-chu-dong-trien-khai-nghi-dinh-moi-ve-trang-che-phuc-139932.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc