Tổng cục Hải quan quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Tổng cục Hải quan quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái phát biểu tại Hội nghị.

Nhiều kết quả nổi bật

Chia sẻ về những kết quả nổi bật của ngành Hải quan trong năm 2020, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái cho biết, Tổng cục Hải quan đã tích cực triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu NSNN và chống thất thu như: cải cách thủ tục hành chính, đơn giản, tự động hóa quy trình thủ tục hải quan, tạo thuận lợi thương mại và thu NSNN.

Kết quả, thu NSNN năm 2020 đạt 317.090 tỷ đồng, đạt 93,8% dự toán (338.000 tỷ đồng), đạt 105,7% (300.000 tỷ đồng) số đã báo cáo Quốc hội, đóng góp quan trọng vào nguồn thu của ngân sách Trung ương và đảm bảo cân đối NSNN.

Công tác xây dựng thể chế chính sách trong lĩnh vực Hải quan đã được đẩy mạnh, trong đó Tổng cục Hải quan tập trung xây dựng và báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/1/2021 phê duyệt Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu” với nội dung cải cách nổi bật là giao cơ quan Hải quan làm đầu mối trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa NK.

Công tác cải cách thủ tục hành chính cũng được triển khai đồng bộ, hiệu quả tất cả các khâu, tăng cường ứng dụng CNTT và phương pháp quản lý hải quan hiện đại trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.

“Đặc biệt, từ đầu năm 2019 đến nay, Tổng cục Hải quan đã tích cực hoàn thiện yêu cầu bài toán nghiệp vụ để xây dựng Hệ thống công nghệ thông tin ngành Hải quan tiên tiến, hiện đại, tích hợp. Hiện đang khẩn trương triển khai các nội dung để thuê Hệ thống CNTT trên cơ sở phê duyệt của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính”, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái nhấn mạnh.

Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái cho biết, năm 2020, Tổng cục Hải quan đã phát huy vai trò giúp việc Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên các tuyến, trong đó tập trung các địa bàn trọng điểm, mặt hàng nhạy cảm, gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, hàng quá cảnh, tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan, hàng cấm...

“Năm 2020, lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ 15.314 vụ, trị giá hàng vi phạm ước 4.507 tỷ đồng, thu nộp NSNN đạt 493,7 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan khởi tố 48 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tổ 146 vụ. Kết quả bắt giữ ma túy: 219 vụ/188 đối tượng, thu giữ 82,8 kg và 221 bánh heroin; 16 kg cần sa; 15,73 kg thuốc phiện; 23 kg và 412.464 viên ma túy tổng hợp; 646,6 kg ma túy đá...”

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái

Công tác kiểm soát ma túy, tiền chất được đẩy mạnh, triệt phá được nhiều vụ buôn lậu ma túy xuyên quốc gia với số lượng bắt giữ lớn trên tất cả các tuyến, loại hình, địa bàn.

Về công tác quản lý nội ngành, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái cho biết, năm 2020, Tổng cục Hải quan tiếp tục giữ vững kỷ cương, kỷ luật đội ngũ; xây dựng lực lượng Hải quan "Chuyên nghiệp, Minh bạch, Hiệu quả"; tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại; hội nhập sâu rộng với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực Hải quan.

Hệ thống tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải quan tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, cải cách hành chính và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động cán bộ trong quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ, Cục và tương đương từ Cơ quan Tổng cục đến các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và ngược lại.

Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao

Về triển khai nhiệm vụ năm 2021, Phó Tổng cục trưởng cho biết, phát huy kết quả đạt được và khắc phục tồn tại, hạn chế năm 2020, Tổng cục Hải quan quyết tâm đoàn kết, nhất trí, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Trong đó tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP, Chương trình hành động của Bộ Tài chính, thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2021, hoàn thành vượt tối thiếu 5% dự toán thu NSNN.

Thứ hai, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, tạo thuận lợi thương mại và các hoạt động XNK, rút ngắn thời gian, chi phí thông quan hàng hóa.

Cụ thể như, xây dựng Chiến lược phát triển Hải quan 2021 – 2030, trong đó xác định mục tiêu năm 2025 xây dựng thành công Hải quan thông minh, hiện đại, tiến tới ngang tầm Hải quan các nước tiên tiến trên thế giới.

Xây dựng Hệ thống CNTT ngành Hải quan tiên tiến, hiện đại, hướng tới Hải quan số với mức độ tự động hóa cao, tích hợp vào 1 hệ thống duy nhất, ứng dụng mạnh mẽ thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Trên cơ sở phê duyệt của Bộ Tài chính, tổ chức triển khai thuê dịch vụ Hệ thống CNTT đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi ngành Hải quan, hướng tới Hải quan số, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2021. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò Cơ quan Thường trực Ủy ban chi đạo Quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa Quốc gia và tạo thuận lợi thương mại.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Cụ thể, phát huy vai trò, nhiệm vụ tham mưu cho Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia.

Tăng cường kiểm soát, đấu tranh đối với hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp trên tất cả các tuyến. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát ma túy trong tất cả các khâu, các tuyến, các địa bàn.

Thứ tư, củng cố lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh, kỷ cương, liêm chính. Chấn chỉnh và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Kiến nghị đối với Bộ Tài chính, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái cho biết, về kế hoạch thuê Hệ thống CNTT đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi ngành Hải quan, hướng tới Hải quan số, đề nghị các đơn vị thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ và cử cán bộ hỗ trợ Tổng cục Hải quan trong việc thực hiện kế hoạch thuê dịch vụ CNTT đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.

Đồng thời đề nghị các đơn vị của Bộ phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Hải quan hỗ trợ trong việc xây dựng Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu trong quá trình triển khai Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Về hoàn thuế GTGT, Phó Tổng cục trưởng kiến nghị Bộ Tài chính tăng cường chỉ đạo Tổng cục Thuế tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc hoàn thuế GTGT, đặc biệt các DN có hoạt động XK các mặt hàng có trị giá tính thuế lớn (như linh kiện điện tử, thủ công mỹ nghệ có giá trị cao,...) Rà soát các quy định để đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, đảm bảo quản lý chặt chẽ.

“Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tài chính, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao, cùng với toàn ngành Tài chính thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và NSNN năm 2021 và những năm tiếp theo”, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái khẳng định.source https://haiquanonline.com.vn/tong-cuc-hai-quan-quyet-tam-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-trong-tam-nam-2021-140620.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF