Thông tư số 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF