386/TCHQ-TXNK ngày 27/01/2021: Xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF