395/TCHQ-TXNK ngày 27/01/2021: Thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng DNCX

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF