658/TCHQ-TXNK ngày 04/02/2021: Khai thuế suất nhóm hàng 211 Biểu thuế XK Nghị định số 57/2020/NĐ-CP

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF