693/TCHQ-TXNK ngày 05/02/2021: Xử lý thuế hàng gia công đã xuất khẩu phải tái nhập

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF