855/TCHQ-TXNK ngày 22/02/2021: Áp dụng thuế suất đối với hàng hóa NK có xuất xứ từ New Caledonia

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF