929/TCHQ-TXNK ngày 26/02/2021: Thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu là thiết bị tiệt trùng, khử trùng

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF