Chuyển đến nội dung chính

Bản tin Chuyển động Hải quan kỳ 2 tháng 2 2021

Trong bối cảnh đó, các đơn vị Hải quan cũng như toàn ngành Tài chính đang nỗ lực triển khai các giải pháp để hỗ trợ tối đa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Mời quý vị và các bạn đến với những thông tin đáng chú ý nhất trong bản tin đầu tiên của năm mới Tân Sửu.source https://haiquanonline.com.vn/ban-tin-chuyen-dong-hai-quan-ky-2-thang-22021-141833.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc