Cấp chứng thư thủy sản sống XK sang Trung Quốc qua Cơ chế một cửa quốc gia

Cấp chứng thư thủy sản sống XK sang Trung Quốc qua Cơ chế một cửa quốc gia

Thủ tục cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc được triển khai thông qua Cơ chế một cửa quốc gia kể từ năm 2015.

Ngày 20/01/2021 Cục Quản lý chất lượng nông lâm và Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có văn bản về việc triển khai bổ sung cấp mẫu chứng thư thủy sản sống xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, vì vậy, Tổng cục Hải quan có hướng dẫn thực hiện đối với các cục hải quan địa phương.

Cụ thể, từ ngày 4/2/2021 Cục Quản lý chất lượng nông lâm và Thủy sản triển khai bổ sung cấp mẫu chứng thư thủy sản sống xuất khẩu sang Trung Quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan địa phương phân quyền sử dụng chức năng tra cứu chứng thư cho lô hàng thủy sản sống xuất khẩu sang Trung Quốc trên Hệ thống Xử lý điện tử hải quan (E- Customs) cho cán bộ hải quan.

Trong trường hợp cần thiết, yêu cầu công chức hải quan tại các chi cục truy cập hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác chứng thư cho lô hàng thủy sản sống xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với giấy phép đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục hải quan.source https://haiquanonline.com.vn/cap-chung-thu-thuy-san-song-xk-sang-trung-quoc-qua-co-che-mot-cua-quoc-gia-140968.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF