Chuyển biến trong quan hệ đối tác Hải quan Doanh nghiệp

Thông qua các hội nghị đối thoại, cộng đồng doanh nghiệp có dịp thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật hải quan. Ảnh: Quang Hùng
Thông qua các hội nghị đối thoại, cộng đồng doanh nghiệp có dịp thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật hải quan. Ảnh: Quang Hùng

Tích cực tham gia xây dựng văn bản

Theo Tổng cục Hải quan, trên thực tế, cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan đã tích cực tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng pháp luật hải quan góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hải quan đối với hàng hóa XNK, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Qua các cuộc tham vấn giữa cơ quan Hải quan với Hiệp hội doanh nghiệp nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp từng bước được chuyên nghiệp hóa và có chất lượng. Hoạt động tham vấn đã chú trọng đến các vấn đề chịu tác động của việc điều chỉnh chính sách, pháp luật.

Các nội dung kiến nghị, đề xuất của hiệp hội doanh nghiệp đã được cơ quan Hải quan nghiêm túc ghi nhận, xem xét, nghiên cứu và phản ánh trên các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để các bên liên quan có thể dễ dàng theo dõi, phản biện. Chính vì vậy, từ ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần tích cực đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động XNK, đồng thời làm rõ trách nhiệm và nghĩa vụ các bên, cũng như quy định chặt chẽ các điều kiện thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan

Trao đổi với phóng viên, Chánh Văn phòng Hiệp hội Nhôm Việt Nam Lý Thị Ngân cho biết, thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp ngành Nhôm và Hiệp hội Nhôm đã tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng pháp luật thông qua các hội thảo, văn bản góp ý, văn bản kiến nghị, các buổi làm việc giữa Hiệp hội với Tổng cục Hải quan. Các nội dung kiến nghị, đề xuất của Hiệp hội và doanh nghiệp ngành nhôm đã được cơ quan Hải quan nghiêm túc ghi nhận, xem xét, nghiên cứu giải pháp cụ thể hướng dẫn doanh nghiệp đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng pháp luật.

Bà Lý Thị Ngân dẫn chứng, trong các năm 2019, 2020, Hiệp hội doanh nghiệp ngành Nhôm đã kiến nghị cơ quan Hải quan và các cơ quan liên quan tăng cường hoạt động kiểm tra kiểm soát hàng hóa nhằm ngăn chặn, hạn chế hoạt động nhập lậu, gian lận thương mại và chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa nhôm vào Việt Nam. Bên cạnh đó, các cơ quan Hải quan đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đẩy nhanh tiến độ thông quan, nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất khi dịch bệnh Covid-19 đang làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa... Hiệp hội doanh nghiệp ngành Nhôm Việt Nam ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Tổng cục Hải quan, cục hải quan các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan.

Trưởng Tiểu ban Hải quan, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) Nguyễn Ánh Tuyết cho biết, cộng đồng doanh nghiệp nói chung và VAMA nói riêng đã có cơ hội tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng pháp luật Hải quan thông qua các hội thảo do Tổng cục Hải quan, các cục hải quan tỉnh, thành phố tổ chức; trao đổi, góp ý cụ thể bằng văn bản với Tổng cục Hải quan. Mặt khác, tổ chức các workshop (nhóm nhỏ) giữa Hải quan và doanh nghiệp để trao đổi trực tiếp định kỳ hàng năm về các vấn đề cụ thể, mặt hàng cụ thể.

“Hầu hết các kiến nghị, đề xuất của Hiệp hội đều được cơ quan Hải quan nghiêm túc ghi nhận, xem xét, nghiên cứu trừ một số các vấn đề chưa có quy định rõ ràng. Các bản dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Hải quan phụ trách thường dễ dàng theo dõi và phản biện”, bà Nguyễn Ánh Tuyết nhìn nhận.

Duy trì đối thoại thường xuyên

Thời gian qua, mối quan hệ giữa Hải quan và doanh nghiệp chuyển dần từ quan hệ giữa cơ quan quản lý và đối tượng quản lý sang quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp, góp phần giám sát thực thi pháp luật và hợp tác nâng cao hiệu quả quản lý hải quan. Giai đoạn 2011 đến nay các chương trình quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp được thúc đẩy và ngày càng phát huy hiệu quả, đi vào thực chất. Hoạt động tham vấn cộng đồng doanh nghiệp được tổ chức ở cả cấp Tổng cục và cục hải quan tỉnh, thành phố, góp phần đẩy mạnh hỗ trợ thực thi pháp luật và giám sát thực thi pháp luật.

Cùng theo bà Nguyễn Ánh Tuyết, Hiệp hội sẽ tích cực chủ động và mong muốn hoạt động hợp tác tiếp tục được duy trì, phát triển với mục tiêu chung là để tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Hiệp hội cọi trọng quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp, đây là cơ hội để hiệp hội, doanh nghiệp bày tỏ ý kiến với cơ quan Hải quan trong việc xây dựng văn bản pháp luật về hải quan...

“Để phát triển quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp, thời gian tới, Hiệp hội mong muốn Tổng cục Hải quan tiếp tục duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp thông qua các văn bản trao đổi thông tin, các cuộc họp chuyên đề, hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên ngành... giúp doanh nghiệp có có hội tham gia xây dựng các văn bản pháp luật Hải quan một cách thiết thực nhất. Mặt khác, các DN được trao đổi, tiếp cận nhanh nhất với các cơ chế chính sách, những thay đổi trong hoạt động XNK... góp phần thúc đẩy doanh nghiệp cùng phát triển”, bà Lý Thị Ngân cho biết.source https://haiquanonline.com.vn/chuyen-bien-trong-quan-he-doi-tac-hai-quan-doanh-nghiep-141782.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF