Hải quan Hải Phòng thu ngân sách 5 000 tỷ đồng trong tháng đầu năm

Hải quan Hải Phòng thu ngân sách 5.000 tỷ đồng trong tháng đầu năm
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hưng Yên (Cục Hải quan Hải Phòng).

Riêng khu vực Hải Phòng thu được 4.421 tỷ đồng, đạt 8,93% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (49.500 tỷ), đạt 8,7% so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao (50.800 tỷ), tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 9 chi cục trực thuộc, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 là đơn vị đầu tiên đạt số thu 1.000 tỷ đồng trở lên (được 1.355 tỷ đồng, đạt 8,22% chỉ tiêu cả năm).

Thu ngân sách tại Hải quan Hải Phòng khởi sắc nhờ tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh 39,4%, đạt gần 7,75 tỷ USD.

Trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 3,75 tỷ USD, tăng 44,9% so với cùng kỳ năm 2020; riêng kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 15,23 triệu USD, tăng 81,8%.

Kim ngạch nhập khẩu đạt gần 4 tỷ USD, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2020; riêng kim ngạch có thuế đạt gần 1,53 tỷ USD, tăng 28,4%.

Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng đóng góp lớn về thuế có tăng trưởng mạnh như: ô tô đạt 68,22 triệu USD tăng 58,6%; linh kiện phụ tùng ô tô đạt 30,18 triệu USD tăng 129,8%; xe máy đạt 0,58 triệu USD tăng 2,2%; linh kiện phụ tùng xe máy đạt 1,55 triệu USD tăng 28,5%; xăng dầu đạt 72,14 triệu USD tăng 124,2%; bia rượu đạt 4,09 triệu USD tăng 249,5%; sắt thép đạt 151,5 triệu USD tăng 6,8%; mỹ phẩm đạt 0,45 triệu USD tăng 143,1%; máy móc thiết bị đạt 342,85 triệu USD tăng 2,5%...source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-hai-phong-thu-ngan-sach-5000-ty-dong-trong-thang-dau-nam-141741.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF