Hải quan Quảng Ninh tăng thu hơn 1 1 tỷ đồng từ hậu kiểm

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục KTSTQ- Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: Q.H.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục KTSTQ- Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: Q.H.

Trong số này, Hải quan Quảng Ninh đã ra quyết định ấn định thuế truy thu hơn 700 triệu đồng; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 414 triệu đồng.

Ngày từ đầu năm 2021, Cục Hải quan Quảng Ninh triển khai Hệ thống STQ02 và thực hiện Quy chế quản lý vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin phục vụ kiểm tra sau thông quan; xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra sau thông quan năm 2021.

Đồng thời, đánh giá công tác kiểm tra sau thông quan từ khi Nghị định 59/2018/NĐ-CP có hiệu lực; triển khai hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Tính đến 16/2, Hải quan Quảng Ninh đã thực hiện 9 cuộc kiểm tra sau thông quan gồm 5 cuộc tại trụ sở doanh nghiệp, 4 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan.

Lũy kế từ đầu năm đến 16/2, Hải quan Quảng Ninh đã thực hiện thủ tục hải quan cho 8.603 tờ khai (tăng 51%) của 548 doanh nghiệp (tăng 23%), kim ngạch đạt 1,2 tỷ USD (tăng 18%) so với cùng kỳ năm trước.

Đơn vị đã thu nộp ngân sách đạt 1.194 tỷ đồng (giảm 39%, tương đương với giảm 757,45 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-quang-ninh-tang-thu-hon-11-ty-dong-tu-hau-kiem-141654-141654.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF