Hải quan Thanh Hóa quyết tâm thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách 10 500 tỷ đồng

Hoạt động nghiệp vụ của CBCC Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo (Thanh Hóa). Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ của CBCC Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo (Thanh Hóa). Ảnh: N.Linh

Điểm lại năm 2020, mặc dù là một năm khó khăn và thách thức đối với công tác thu NSNN thu của ngành Hải quan nói chung và của Cục Hải quan Thanh Hóa nói riêng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự quyết tâm, nỗ lực của đơn vị, số thu NSNN năm 2020 của Cục Hải quan Thanh Hóa đạt 10.679 tỷ đồng, vượt 13,6% chỉ tiêu được giao của Bộ Tài chính và đạt 104,69% chỉ tiêu phấn đấu của Tổng cục Hải quan.

Tiếp đà thành tích nổi bật đó, năm 2021, Cục Hải quan Thanh Hóa được Bộ Tài chính giao dự toán thu NSNN là 10.200 tỷ đồng, trong đó, thuế xuất khẩu là 223 tỷ đồng; thuế nhập khẩu 110 tỷ đồng; thuế GTGT 9.855 tỷ đồng; thuế BVMT 12 tỷ đồng. Đồng thời, chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN năm 2021 của đơn vị là 10.500 tỷ đồng.

Để quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, Cục Hải quan Thanh Hóa đã sớm xây dựng Kế hoạch thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021.

Các nhóm nhiệm vụ trọng tâm được Cục Hải quan Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ.

Cụ thể, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 330/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Quán triệt toàn thể cán bộ, công chức nâng cao nhận thức, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác cải cách, hiện đại hóa gắn liền với nâng cao hiệu quả của công tác quản lý trong quá trình thực thi công vụ; tiếp nhận, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, phản ánh của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan.

Song song, tăng cường chống thất thu qua công tác giám sát, kiểm tra thực hiện thủ quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống tục hải buôn lậu và gian lận thương mại; tập trung kiểm tra chống gian lận về số lượng, trị giá, mã số, xuất xứ, nhãn hiệu hàng hóa.

Kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện ngăn chặn việc vận chuyển trái phép, thẩm lậu vào nội địa; nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, vi phạm quyền sở hữu trị tuệ; nhập khẩu hàng không đúng với khai hải quan về chủng loại, số lượng, trị giá; hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu, tự ý tiêu thụ hàng hóa đang chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan.

Tại các chi cục hải quan, lãnh đạo Cục Hải quan Thanh Hóa chỉ đạo tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, XNC, thông quan nhanh chóng phương tiện vận tải XNC, hàng hóa XNK đảm bảo đúng chế độ, chính sách, đúng thời gian và trình tự quy định, thực hiện nghiêm túc kỷ cương kỷ luật hành chính, triệt để chống tiêu cực phiền hà, sách nhiễu trong thi hành công vụ.

Đặc biệt, các đơn vị tổ chức sắp xếp, bố trí công chức có năng lực nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp với doanh nghiệp đảm nhận các bộ phận nghiệp vụ quan trọng như đăng ký tiếp nhận tờ khai, kiểm hóa và theo dõi, xử lý nợ thuế…source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-thanh-hoa-quyet-tam-thuc-hien-chi-tieu-thu-ngan-sach-10500-ty-dong-141024.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF