Hải quan TPHCM thu ngân sách tháng đầu năm tăng gần 3 400 tỷ đồng

Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra hàng nhập khẩu. Ảnh: T.H
Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra hàng nhập khẩu trong tháng 1/2021. Ảnh: T.H

Theo Cục Hải quan TPHCM, lượng hàng hoá nhập khẩu làm thủ tục qua các cửa khẩu TPHCM trong tháng đầu năm 2021 tăng khá cao. Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu đạt trên 5,1 tỷ USD, tăng 27,12% so với cùng ký. Tuy nhiên, do kim ngạch hàng xuất khẩu giảm, khiến tổng kim ngạch XNK đạt 7,8 tỷ USD, giảm 25,85% so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng mừng là số lượng doanh nghiệp làm thủ tục XNK hàng hoá qua Cục Hải quan TPHC< tăng đáng kể, với 24.079 DN, tăng 13,66 % so với kỳ trước. Trong đó, doanh nghiệp nhập khẩu là 18.797 Doanh nghiệp (tăng 16,47%) và doanh nghiệp xuất khẩu là 9.201 doanh nghiệp (tăng 7,3% so với kỳ trước).

Tính đến hết tháng 1/2021, Cục Hải quan TPHCM thu ngân sách nhà nước được 10.437,64 tỷ đồng, đạt 9,66% dự toán pháp lệnh, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng số thuế tăng 3.376 tỷ đồng.

Để tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Cục Hải quan TPHCM tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hải quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thông quan hàng hoá, nộp thuế kịp thời.

Cục Hải quan TPHCM dự kiến đến hết tháng 2/2021, số thu nộp ngân sách nhà nước sẽ đạt 18.000 tỷ đồng , đạt 16,67% chỉ tiêu pháp lệnh.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-tphcm-thu-ngan-sach-thang-dau-nam-tang-gan-3400-ty-dong-141269.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF