Thu hồi 185 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

1916-4-cong-chuc-hq-cang-sg-kv1-huong-dan-dn-baohaiquan
Công chức Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV1 hướng dẫn thủ tục cho DN. Ảnh: T.H.

Cụ thể tại Quyết định 327/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan thu hồi 185 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thuộc 123 đại lý làm thủ tục hải quan trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Theo Tổng cục Hải quan việc thu hồi 185 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan trên là do các mã số đã hết thời hạn sử dụng.

Cũng liên quan đến hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan đã quyết định tại dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan tối đa 6 tháng đối với 114 đại lý làm thủ tục hải quan thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Các đại lý bị chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan với các lý do như: không báo cáo đầy đủ trong 3 lần liên tiếp, mã số nhân viên hết thời hạn sử dụng. Các đại lý bị tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính.source https://haiquanonline.com.vn/thu-hoi-185-ma-so-nhan-vien-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-141895.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF