Tờ khai luồng Xanh tại Hải quan Hải Phòng tăng mạnh 14 3

Tờ khai luồng Xanh tại Hải quan Hải Phòng tăng mạnh 14,3%
Chi cục Hải quan Hải Dương (Cục Hải quan Hải Phòng) thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo thông quan hàng hóa.

Theo thông tin vừa được Cục Hải quan Hải Phòng đưa ra, tháng 1 tổng tờ khai toàn đơn vị là 160.350 tờ khai, tăng 33,1% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó có 87.015 tờ khai nhập khẩu và 73.335 tờ khai xuất khẩu.

Trong 9 chi cục trực thuộc, Chi cục Hải quan KCX và KCN có lượng tờ khai nhiều nhất với 38.311 tờ khai; trong khi Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 có lượng tờ khai ít nhất với 4.412 tờ khai.

Trong tháng tại Cục Hải quan Hải Phòng có 65,5% tờ khai luồng Xanh; 3,7% tờ khai luồng Đỏ, còn lại là tờ khai luồng Vàng.

Đáng chú ý, so với tháng liền kề trước đó (tháng 12/2020), tỷ lệ tờ khai luồng Xanh tăng mạnh tới 14,3 điểm phần trăm (từ 51,2% lên 65,5%). Trong khi tờ khai luồng Vàng giảm mạnh và luồng Đỏ tương đối ổn định.

Tuy nhiên, ở khối chi cục hải quan cửa khẩu (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ) tỷ lệ luồng Vàng, luồng Đỏ vẫn ở mức cao tới 81%.

Trong khi khối chi cục hải quan ngoài cửa khẩu (Chi Cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công, Chi cục Hải quan KCX&KCN, Chi cục Hải quan Hải Dương, Chi cục Hải quan Hưng Yên, Chi cục Hải quan Thái Bình) tỷ lệ luồng Xanh lên đến 74,4%.

Tháng 1/2021, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách được 5.004 tỷ đồng, đạt 8,94 % so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (56.000 tỷ đồng), đạt 8,64% so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao (57.900 tỷ), tăng 22,03% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh 39,4%, đạt gần 7,75 tỷ USD.source https://haiquanonline.com.vn/to-khai-luong-xanh-tai-hai-quan-hai-phong-tang-manh-143-141805.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF