6 công ty tin học đã giới thiệu về giải pháp về CNTT phục vụ hải quan số

Hoàn thành giới thiệu giải pháp về công nghệ thông tin
Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin đang được triển khai rộng rãi trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của ngành Hải quan. Ảnh: T.Bình.

Sáng 22/3, trao đổi với phóng viên, Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) Lê Đức Thành cho biết, tuần qua, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành việc tổ chức cho 6 công ty tin học đến trụ sở cơ quan Hải quan trình bày giải pháp về công nghệ thông tin phục vụ hải quan số.

“Thông qua các buổi làm việc, công ty tin học có thêm hiểu biết về hoạt động nghiệp vụ của cơ quan Hải quan để có đề xuất giải pháp công nghệ thông tin phù hợp. Đối với cơ quan Hải quan cũng hiểu biết thêm về ứng dụng thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 vào công tác quản lý nhà nước nói chung, trong đó có hoạt động quản lý nhà nước về hải quan”- ông Lê Đức Thành nói.

Sau khi các công ty tin học hoàn thành việc trình bày giải pháp, cơ quan Hải quan đang triển khai tiếp các nội dung công việc về thuê dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Hải quan số theo kế hoạch.

Ngày 26/1/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 97/QĐ-BTC phê duyệt chủ trương thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số.

Theo Quyết định số 97/QĐ-BTC, mục tiêu của việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin là: thuê dịch vụ đồng bộ phần mềm, phần cứng đáp ứng yêu cầu thực hiện nghiệp vụ hải quan hướng tới hải quan số và đáp ứng các yêu cầu về an toàn thông tin hệ thống.

Hệ thống công nghệ thông tin mới phải ứng dụng những thành tựu mới về công nghệ, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan thông minh; quản lý toàn diện doanh nghiệp, hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh từ khâu đầu đến khâu cuối; sẵn sàng kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, doanh nghiệp và các bên liên quan phục vụ quản lý nhà nước về hải quan…

Sau thời gian Tổng cục Hải quan đăng tải công khai thông báo chủ trương thuê dịch vụ CNTT, có 6 công ty tin học quan tâm đăng ký trình bày giải pháp, gồm: Tổng công ty công nghệ và giải pháp CMC; Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT; Tổng công ty viên thông Toàn Cầu (GTEL); Viettel; Công ty SAP Việt Nam (công ty tin học của Đức); Công ty CP hệ thống công nghệ ETC.

Từ ngày 10 đến ngày 17/3, 6 công ty tin học trực tiếp đến Tổng cục Hải quan trình bày giải pháp công nghệ thông tin.source https://haiquanonline.com.vn/6-cong-ty-tin-hoc-da-gioi-thieu-ve-giai-phap-ve-cntt-phuc-vu-hai-quan-so-142848.html
Customs

Mới hơn Cũ hơn